Oferta

Zajmujemy się projektowaniem i doradztwem w  zakresie:

ciepłownictwa i ogrzewnictwa

 • kotłowni wodnych
 • kotłowni parowych
 • układów kogeneracyjnych
 • pomp ciepła
 • węzłów cieplnych
 • sieci i instalacji grzewczych

gazownictwa

 • przemysłowych instalacji gazowych
 • stacji redukcyjnych I i II stopnia

sprężonego powietrza

 • sprężarkowni
 • osuszania sprężonego powietrza
 • instalacji sprężonego powietrza

instalacji technologicznych ropy naftowej i gazu ziemnego

energetyki zawodowej

dokumentacji UDT rurociągów i zbiorników

Nasze kotłownie wodne dysponują mocą

11,25 MW

Nasze kotłownie parowe wytwarzają parę w ilości

84 t/h

Wydajność naszych sprężarkowni to

51,8 tys. m3/h


Termotech
+48 68 325 64 36


biuro@termotech.zgora.pl


ul. Zamkowa 6/6
65-086 Zielona Góra